DE BAZIS-PRIJS

De stichting BAZIS kent tweejaarlijks een prijs toe aan het beste wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Medische Informatica/Medische Informatiekunde aan Nederlandse universiteiten. Het bedrag dat aan de prijs is verbonden bedraagt 3000 euro.

In 1999 werd ervaring opgedaan met een aanmoedigingsprijs. De eerste officiŽle BAZIS-prijs is uitgereikt in het jaar 2000.

Aanvankelijk werd de prijs jaarlijks toegekend voor het beste afstudeerwerk op het gebied van Medische Informatica. Met ingang van 2004 kwamen ook promovendi op dit gebied in aanmerking en werd de prijs alternerend toegekend voor afstudeerwerk en voor promotieonderzoek.

In 2007 is de prijs geŽvalueerd, waarbij bleek dat de afstudeer-scripties die worden ingezonden zozeer in kwantiteit en kwaliteit waren achteruit gegaan dat besloten werd deze niet langer voor de prijs in aanmerking te laten komen.

De BAZIS-prijs wordt vanaf 2008 eenmaal per twee jaar toegekend voor promotieonderzoek op het gebied van medische informatica dat verricht is aan een Nederlandse universiteit.

Vanaf de BAZIS-prijs 2012 is het onderzoeksgebied beperkt tot Clinical Informatics en Public Health Informatics.

De ingezonden dissertaties voor de BAZIS-prijs 2018 worden beoordeeld door een commissie bestaande uit de hoogleraren J.E.W.C. van Gemert-Pijnen (UT, voorzitter), A. Abu-Hanna (UvA), A. Hasman (emeritus UvA), G.J.E. De Moor (UGent), P.W. Moorman en J. van der Lei (beiden EUR). De prijs zal worden uitgereikt tijdens het Mobile Healthcare Event in Utrecht op 7 november 2019.

Klik hier voor de winnaars tot nu toe.

< terug