DOELSTELLING

De statuten van de stichting BAZIS zeggen over de doelstelling het volgende:

‘De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van methoden en technieken ter verbetering van de informatievoorziening binnen de gezondheidszorg, met name door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en experimenten, eventueel in internationaal kader. Zij kan daartoe één of meer bijzondere leerstoelen vestigen op basis van en krachtens bij de Wet op het wetenschappelijk onderwijs gegeven voorschriften.’

Het bestuur van de stichting heeft in 2015 besloten de activiteiten van BAZIS te beperken tot het toekennen van de BAZIS-prijs.