HISTORIE

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw wilde de Nederlandse overheid het gebruik van informatietechnologie in ziekenhuizen stimuleren. Het voormalige Academisch Ziekenhuis Leiden, nu Leids Universitair Medisch Centrum, wilde wel voor 'proefkonijn' spelen. Zo begon in 1972 een experiment in het AZL om op ware schaal de toepassing van een ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) te testen. Onder leiding van prof. dr. A.R. Bakker werd het experiment een groot succes.

In aansluiting daarop werd in 1976 de Stichting COZIS opgericht met de bedoeling om het ZIS op landelijke schaal uit te bouwen. De stichting was een samen-werkingsverband van een aantal academische en grote algemene ziekenhuizen. De naam stond voor Centrale Ontwikkelings- en ondersteuningsgroep Ziekenhuis Informatie Systeem.

Tegen de naam COZIS werd protest ingediend door een firma die COSYS heette en die naamsverwarring vreesde. Na een rechtszaak is in 1978 besloten de naam van de stichting te wijzigen in BAZIS, een eerbetoon aan de bijdragen van Ab Bakker.

In 1982 heeft er een belangrijke statuutwijziging plaatsgehad waarbij BAZIS een structuur kreeg met een stichtingsbestuur, een participantenraad en een directie.

In 1995 is het samenwerkingsverband beŽindigd en zijn de ICT-activiteiten verzelfstandigd in HISCOM B.V. De deelnemende ziekenhuizen hebben echter besloten de stichting te laten voortbestaan, zij het met een gewijzigde doelstelling. Om de mogelijkheid te geven aan die doelstelling te voldoen hebben zij een beginkapitaal in de stichting achtergelaten.

Daartoe werden de statuten in 1996 weer ingrijpend aangepast.