De stichting BAZIS kent tweejaarlijks een prijs toe aan het beste promotieonderzoek op de deelgebieden "Clinical Informatics" en "Public Health Informatics" van het vakgebied Medische Informatica/Medische Informatiekunde aan Nederlandse universiteiten.

De prijs bedraagt 3000 euro en wordt uitgereikt tijdens een MI-congres in het jaar dat volgt op de periode waarop de prijs betrekking heeft.